Terapia dzieci słabowidzących 

Zmysł wzroku bez wątpienia odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka. Tymczasem w naszym otoczeniu jest wiele osób, które niedowidzą, a korekta wzroku za pomocą okularów czy innych metod leczenia nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Problemy ze wzrokiem utrudniają funkcjonowanie dorosłych i dzieci. W naszym ośrodku podejmujemy się terapii dzieci słabowidzących. Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, które ukończyły 2 rok życia. Chcemy, aby maluchy, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym miały równe szanse edukacyjne, niezależnie od problemów medycznych. Dokładamy starań, aby terapia dzieci z niedosłuchem i problemami ze wzrokiem była atrakcyjna i przyjemna, a dzieci mogły w bezpiecznej i przyjemnej atmosferze pogłębiać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

 

Jaką rolę w procesie uczenia pełni zmysł wzroku?

W okresie przedszkolnym usprawnia się percepcja wzrokowa i słuchowa oraz ruchowa. Wyróżnia się pięć aspektów percepcji wzrokowej, które w tym okresie życia dynamicznie się rozwijają w tym m.in. koordynację wzrokowo-ruchową, rozpoznawanie relacji przestrzennych, wyodrębnianie szczegółów z otoczenia. Dziecko angażując zmysły wzroku i słuchu ćwiczy:

  • analizę i syntezę, zdolność do wyróżniania części oraz ich scalania,
  • porównywanie, zdolność do ujmowania podobieństw i różnic,
  • abstrahowanie – oparte na analizie, syntezie i porównywaniu, polega na wyróżnieniu i oderwaniu jakiejś cechy z pominięciem innych cech lub przedmiotów,
  • klasyfikowanie – dokonywanie ugrupowań przedmiotów do jednego pojęcia,
  • uogólnianie – obejmuje właściwości wspólne dla danej grupy rzeczy, tworzone jest na podstawie abstrahowania cech przedmiotów. 

Właściwa terapia pozwala zrekompensować dziecku niedogodności wywołane problemami ze wzrokiem i nauczyć je, jak wykorzystywać swoje atuty, aby osiągać zamierzone cele.

 

 

zajęcia z małymi dziećmi