Terapia dzieci autystycznych

Diagnoza autyzmu, a następnie zastosowanie terapii dzieci autystycznych najczęściej ma miejsce w wieku przedszkolnym. W tym okresie życia dziecka można bowiem wyraźniej zaobserwować niepokojące symptomy. W przypadku występowania spektrum zaburzeń autystycznych obserwuje się trudności w porozumiewaniu się i rozpoznawaniu stanów emocjonalnych, niski poziom empatii, brak umiejętności dostosowywania się do zmian. To zazwyczaj skłania rodziców do poszukiwania przyczyn specyficznego zachowania dziecka i w konsekwencji do podjęcia leczenia. Terapia dzieci autystycznych pomaga im zrozumieć otaczający świat i dzięki temu lepiej radzić sobie w szkole oraz w kontaktach z innymi ludźmi.

 

Jak wygląda diagnoza autyzmu?

Diagnozowanie autyzmu wymaga kompleksowej oceny klinicznej, psychologicznej i pedagogicznej dziecka. Jedynie interdyscyplinarne podejście gwarantuje, że zaburzenia rozwojowe zostaną prawidłowo rozpoznane. Diagnoza autyzmu obejmuje przyjrzenie się, w jaki sposób dziecko się komunikuje, nawiązuje kontakt z innymi osobami oraz jak się zachowuje. Pomocne może być sprawdzenie, jaki jest jego poziom rozwoju intelektualnego i społecznego. W trakcie stawiania diagnozy specjalista może wziąć pod uwagę opanowanie prostej symboliki, spostrzeganie, orientację w świecie i operacje myślowe. W diagnostyce zaburzeń autystycznych, jak i innych problemów neurorozwojowych zwraca się uwagę na ujmowanie przez dziecko związków przyczynowo-skutkowych, prawidłową analizę wzrokową i słuchową, opanowanie mowy, posiadanie słownika czynnego i biernego, uwagę, pamięć. Szybka i prawidłowa diagnoza pozwala wdrożyć terapię dopasowaną do nasilenia objawów lub udzielić pomocy dydaktycznej dzieciom dopasowanej do ich potrzeb. 

 

mała dziewczynka