Pomoc dydaktyczna dzieciom w wieku szkolnym i przedszkolnym 

Rodzice dzieci, które mają trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, obawiają się momentu zetknięcia kilkulatka z wymaganiami przedszkolnymi i szkolnymi. Obawy towarzyszą także dzieciom. Dzieci z wyjątkowymi potrzebami mogą osiągnąć sukces szkolny, jeśli zostanie im okazane zrozumienie i udzielone odpowiednie wsparcie. Nasz zespół oferuje specjalistyczną pomoc dydaktyczną dzieciom w wieku szkolnym i przedszkolnym z problemami w podejmowaniu interakcji społecznych o różnym podłożu i nasileniu. Korzystanie z naszych usług daje dziecku możliwość uwierzenia we własne siły i pokonywania trudności wbrew zdrowotnym ograniczeniom. Składa się to na obraz pogodnego dziecka, które jest lepiej przygotowane do nowych wyzwań. 

 

Wsparcie w nauce dostosowane do potrzeb

Prowadzenie zajęć z dzieci słabowidzącymi, z ubytkiem słuchu oraz innymi trudnościami poznawczymi wymaga wiedzy i praktyki. Właściwe pokierowanie aktywnością dziecka może zapobiec niepowodzeniom i negatywnym zmianom w jego psychice. Oferujemy wsparcie w nauce idealnie dopasowane do potrzeb każdego z naszych podopiecznych. Skupiamy się na opanowaniu i zrozumieniu przez dziecko konkretnych zagadnień, jednak istotne jest dla nas również, aby motywować je do podejmowania prób i radzić sobie z ograniczeniami fizycznymi. Dostosowujemy metody pracy i organizujemy przestrzeń tak, aby maksymalnie ułatwić dziecku odbieranie informacji. Korzystamy z odpowiednich pomocy dydaktycznych. Zrozumienie dla trudności i całkowite zaangażowanie całego zespołu sprawiają, że powierzenie pociechy pod naszą opiekę niesie korzyści dla dziecka i rodziców. Dzięki fachowej pomocy nie czują się oni bezradni wobec problemów zdrowotnych, z jakimi się mierzą.

 

dzieci bawiące się klockami