Terapia rozwojowa

Terapia rozwojowa dla dzieci jest szansą na harmonijny rozwój, szczególnie obecnie, kiedy obserwuje się zjawisko akceleracji, czyli większej dynamiki w osiąganiu poszczególnych sfer rozwojowych. Przyśpieszony rozwój intelektualny czy fizyczny może nieść ze sobą negatywne konsekwencje w postaci ograniczenia aktywności w innych dziedzinach. Bardziej prawdopodobne staje się powstanie dysharmonii rozwojowych, wzmożonej zachorowalności i zaburzeń neurologicznych. Nasi eksperci dziecięcy specjalizują się w opiece nad możliwie wszystkimi aspektami rozwoju dzieci, u których już wystąpiły zaburzenia. Prowadzą terapię dzieci z niedosłuchem oraz z trudnościami w odbieraniu i przetwarzaniu bodźców docierających do innych zmysłów. 

 

Kształtowanie wszechstronnych umiejętności dzieci

Przewlekłe choroby, wady rozwojowe, zmiany struktur anatomicznych organizmu lub ich funkcji i inne dolegliwości niekorzystnie oddziałują na zdrowie dziecka. W przypadku dzieci zmagających się z zaburzeniami neurologicznymi oraz dysfunkcjami integracji sensorycznej warto zastosować wszechstronną terapię rozwojową. W sumienną pracę nad kształtowaniem poszczególnych umiejętności powinni zostać zaangażowani lekarze, terapeuci, pedagodzy i psychologowie. Podjęcie terapii we wczesnej fazie wieku przedszkolnego pomoże wesprzeć dziecko w okresie istotnych zmian, w którym kształtują się orientacja, struktury świadomości i osobowości. Niepełnosprawne dziecko w wieku szkolnym z już wykształconą orientacją kierunkową i przestrzenną w odniesieniu do własnego ciała również wymaga odpowiedniej pomocy. Terapia rozwojowa to skuteczne i fachowe wsparcie dla dziecka w każdym wieku. 

 

uśmiechnięte dzieci w przedszkolu