Poznaj kadrę Misiowo

Gabinet terapeutyczny Misiowo założyła mgr Bogusława Lempart-Płonka, aby pomagać wyjątkowym dzieciom i ich rodzinom. Terapeutka i pedagog zdobyła gruntowne wykształcenie, które systematycznie poszerzała o kolejne kompetencje. Na Uniwersytecie Śląskim ukończyła studia magisterskie o kierunkach pedagogika oraz logopedia. W kolejnych latach uzupełniła wykształcenie pedagogiczne i logopedyczne o kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki, które to umożliwiają pracę z dziećmi z zaburzeniami wzroku i słuchu. Bogusława Lempart-Płonka jest również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Nasze atuty

Nasz gabinet powstał po to, aby każde dziecko odnalazło w nim spokojną przystań oraz uwierzyło w siebie i swoje możliwości. Chcemy także odciążyć rodziców w ich niezwykle trudnej walce o lepsze jutro swoich pociech. Naszym atutem jest przede wszystkim duże doświadczenie pedagogiczne, zdobyte w trakcie 36 lat pracy z dziećmi. Co więcej dzieci z trudnościami w odbieraniu i przetwarzaniu bodźców zmysłowych, mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych przez dłuższy czas. Podejmujemy się pracy z dziećmi w wieku od 2 do 15 lat, zatem maluch, który do nas trafia, może uzyskać profesjonalne wsparcie pedagogiczne aż do ukończenia szkoły podstawowej. W ramach naszych usług zapewniamy:

  • diagnozę logopedyczną,
  • diagnozę z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki,
  • ocenę możliwości poznawczych dziecka z użyciem narzędzi diagnostycznych,
  • wsparcie doświadczonego logopedy i terapeuty,
  • indywidualny plan działania,
  • ciepłą i bezpieczną atmosferę,
  • pomoc w bieżących problemach szkolnych i wychowawczych.

 

mała dziewczynka