Poznaj metody terapii dla dzieci z autyzmem

Nie ma jednej, uniwersalnej terapii przeznaczonej dla dzieci z autyzmem. Każde dziecko jest inne, więc sposób wspierania go musi być spersonalizowany. Z tego powodu terapia jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka. Jej celem jest pomoc dziecku w osiągnięciu jak największej samodzielności, nauka komunikowania się oraz rozpoznawania emocji.

Jak dobrać odpowiednią metodę terapii dla dziecka z autyzmem?

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem terapii powinno być zaznajomienie się z zasadami różnych metod terapeutycznych. W ten sposób można dobrać najbardziej odpowiednią formę zajęć. Dzieci ze spektrum autyzmu mogą mieć problemy z różnymi czynnościami i zachowaniami. Może okazać się konieczna np. terapia logopedyczna, integracja sensoryczna, czy dobranie metod komunikacji dla dzieci, które nie mówią.
Terapię dobiera się również do wieku dziecka. Dla dzieci w wieku od 1 do 5 lat przeznaczona jest terapia ESDM. Ma na celu poprawę umiejętności językowych i poznawczych dziecka.
Inne metody to m.in. metoda DIR, polegająca na podążaniu za dzieckiem, RDI, czyli Metoda Rozwoju Relacji oraz program TEACCH.
Zapraszamy na indywidualnie dobraną terapię rozwojową w Mikołowie.

Najpopularniejsze metody terapii dzieci ze spektrum autyzmu

Najczęściej stosowanymi metodami terapii jest podejście behawioralne oraz rozwojowe. Metody te różnią się stylem pracy oraz założeniami. Zdarza się, że terapeuci czerpią z obu tych metod, dostosowując je do potrzeb dziecka.
Terapia behawioralna zakłada, że człowiek uczy się poprzez konsekwencje swoich działań. Metoda ta dąży do zmiany zachowań dziecka z autyzmem poprzez dostosowanie jego działań do sytuacji społecznej. Głównym celem terapii jest wyeliminowanie niepożądanych zachowań przy jednoczesnym wzmocnieniu tych pożądanych. Adekwatne do sytuacji zachowania są nagradzane, z kolei nieprawidłowych się nie nagradza, ani nie daje za nie kary.
Podejście rozwojowe z kolei zakłada, że najbardziej widoczne efekty uczenia się obserwowane są, gdy podnosi się motywację dziecka. Ten rodzaj terapii skupia się na rozwinięciu umiejętności społecznych i komunikacji dziecka z otoczeniem.