Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w skrócie WWR, to zajęcia, prowadzone od czasu wykrycia u dziecka niepełnosprawności do czasu jego pójścia do szkoły, mające na celu usprawnienie funkcjonowania dzieci, dotkniętych określonym deficytem. Uczęszczają na nie przede wszystkim dzieci ze stwierdzonym autyzmem, z problemami wzroku oraz słuchu, ale nie tylko. Sprawdź, co warto wiedzieć o WWR.

Kto może uczęszczać na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Na zajęcia uczęszczać mogą dzieci, dotknięte niepełnosprawnością lub zaburzeniami rozwoju. Jeśli zatem twoja pociecha cierpi na uszkodzenia wzroku lub słuchu, zaburzenia koordynacji ruchowej, niepełnosprawność umysłową lub na zaburzenia ze spektrum autyzmu, nie zwlekaj, i czym prędzej zapisz ją na zajęcia WWR. 

Programem zajęć objęte mogą być również dzieci, u których stwierdzono opóźnienie rozwoju mowy, nieprawidłowości rozwoju ruchowego czy też ogólne spowolnienie rozwojuAby WWR przyniosło pozytywne rezultaty, należy zapisać dziecko na zajęcia jak najwcześniej od chwili wykrycia zaburzeń rozwojowych i kontynuować je do czasu rozpoczęci nauki w szkole podstawowej.

 

zajęcia z logopedą

 

Jak przebiegają zajęcia WWR?

Program zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju obejmuje całe spectrum ćwiczeń, prowadzonych przez specjalistów: psychologów, logopedów i pedagogów. Szczegółowy program zajęć uzależniony jest od potrzeb konkretnego dziecka oraz rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności. Najczęściej w ramach WWR prowadzone są zajęcia z rozwoju ruchowego, ćwiczenia usprawniające czy ćwiczenia z logopedą. Zajęcia prowadzi się indywidualnie lub w trzyosobowych grupach.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka nie tylko dla najmłodszych

Warto również zdać sobie sprawę, że WWR ma na celu pomoc nie tylko samemu dziecku, dotkniętym niepełnosprawnością, lecz również jego rodzicom, opiekunom i najbliższemu otoczeniu. Dzięki nim wzmocniona zostanie więź emocjonalna między rodzicami oraz dzieckiem, a opiekunom dostarczona zostanie solidna dawka informacji i wiedzy o chorobie lub problemach dziecka. Ponadto wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu wspieranie rodziny w rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania, udzielenie merytorycznego instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem oraz udzielenie pomocy w przystosowaniu warunków w domu do potrzeb dziecka, a także doradzenie w zakresie wykorzystania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych oraz niezbędnego sprzętu.