Jakie są najskuteczniejsze metody leczenia autyzmu u dzieci?

Autyzm nie jest chorobą, tylko zaburzeniem rozwoju mózgu. Z tego powodu niemożliwe jest wyleczenie go. Jednak szybkie zdiagnozowanie tego zaburzenia i rozpoczęcie odpowiedniej terapii daje szansę na złagodzenie problemów. Dostępne jest wiele metod leczenia autyzmu. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie odpowiednich zajęć do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. 

Metody terapeutyczne w autyzmie

Zachowanie i poziom rozwoju różnych osób z autyzmem jest odmienny, dlatego terapia musi być dopasowana do konkretnej jednostki. Można koncentrować się na funkcjonowaniu w społeczeństwie, nauce komunikacji czy rozpoznawania intencji innych osób. Kluczowe jest branie pod uwagę zarówno psychicznego, jak i fizycznego aspektu zaburzenia. Leczenie często łączy współpracę neurologa, psychiatry, psychologa i logopedy.
Terapia najczęściej stosowana na świecie to TEACCH. Polega na połączeniu działania rodziców i pracy terapeutów.

Inną terapią jest RDI, czyli Metoda Opcji. Jej głównym celem jest zaakceptowanie i zrozumienie przez rodzica świata dziecka z autyzmem. Następnie opiekun pokazuje dziecku swój świat tak, aby mogło wybrać zachowania, które preferuje.

terapia zabawą

Zapraszamy na terapię dzieci autystycznych w Mikołowie. Rodzaj i tempo terapii dostosowujemy do potrzeb każdego podopiecznego.

Metoda behawioralna w terapii autyzmu

W Polsce najczęściej stosowana jest Analiza Behawioralna, czyli metoda małych kroczków. Zalecana jest w szczególności u dzieci przed 3 rokiem życia. Głównym celem tego rodzaju terapii jest ułatwienie dziecku przystosowania się do zmiennych warunków otoczenia oraz nauka samodzielnego funkcjonowania. Technika ta bazuje na wzmacnianiu zachowań pożądanych, a wygaszaniu niechcianych. Robi się to, nagradzając dziecko za odpowiednie zachowania np. poprzez pochwałę, uścisk czy danie smakołyku. Nagroda dawana jest natychmiast po wystąpieniu właściwego zachowania. Terapeuta skupia się głównie na wspieraniu pozytywnych zachowań. Negatywne zachowania nie są karane. W terapii istotne jest również utrzymywanie uzyskanych efektów.