Jak rozpoznać pierwsze objawy autyzmu?

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju charakteryzującym się trudnościami w komunikacji z innymi ludźmi oraz specyficznymi zachowaniami. Jest diagnozowany zwykle w wieku ok. 3 lat, jednak pierwsze symptomy można zauważyć znacznie wcześniej. Zaburzenie u każdego dziecka ma inne objawy, występują też one z różnym nasileniem. Wczesne wykrycie autyzmu jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia dobranie działań wspierających dziecko w rozwoju społecznym.

Objawy autyzmu przed pierwszym rokiem życia

Pierwsze oznaki autyzmu u dzieci można zauważyć około 6. miesiąca życia. W tym czasie niepokojącym objawem jest ubogi kontakt wzrokowy i niewielkie zdolności podtrzymywania i inicjowania kontaktu z drugą osobą. Poza tym dziecko może nie reagować na komunikaty kierowane do niego. W tym wieku również widoczne są odchylenia w zakresie mimiki. Dziecko z autyzmem może nie reagować śmiechem i nie dostosowywać mimiki do sytuacji. Objawem pojawiającym się po 6 miesiącu życia jest brak domagania się o bycie przytulanym i noszonym na rękach.
Między 8 a 10 miesiącem życia symptomem autyzmu jest brak reakcji na własne imię. Kolejnym objawem możliwym do zauważenia w tym wieku, jest brak wskazywania przez dziecko na przedmioty.
Roczne dzieci mogą mieć problem z rozumieniem gestów, np. „pa, pa”. Poza tym symptomem autyzmu zauważalnym w tym wieku jest brak podążania wzrokiem za osobą czy przedmiotem.

autyzm

Objawy autyzmu u dzieci po pierwszym roku życia

Stwierdzenie autyzmu przez 2 rokiem życia jest trudne ze względu na to, że u dziecka w takim wieku nie ma wszystkich objawów, które są kryteriami diagnostycznymi. Jednak jeśli rodzice zauważają odchylenia od normy w rozwoju dziecka, warto udać się do specjalisty. Zapraszamy do terapeuty dziecięcego w Mikołowie nawet z bardzo małymi dziećmi.
Objawami zauważalnymi u ponad rocznych dzieci jest brak reakcji dziecka na wołanie go oraz brak zainteresowania innymi dziećmi. Dzieci mogą również kołysać się, kiwać, kręcić wokół własnej osi, chodzić w kółko czy trzepotać rękami. Możliwe są również opóźnienia rozwoju mowy.
U ponad 60% dzieci z autyzmem zauważane jest przywiązanie do codziennej rutyny i niechęć do zmian.