Jak nauczyciel może wesprzeć dziecko o szczególnych potrzebach edukacyjnych?

małe dzieciNauczyciel, który ma pod swoją opieką dziecko bądź dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych powinien przede wszystkim ostrożnie podejmować wszystkie decyzje i analizować ich skutki. Swoimi działaniami lub nastawieniem swojej osoby nie może zrazić dzieci do aktywności i do kształcenia sprawności przydatnych w szkole. Powinien traktować wszystkich wychowanków jako wartościowe osoby, z których zdaniem należy się liczyć. Musi na bieżąco rozpoznawać sferę aktualnego rozwoju dziecka, aby wiedzieć jakiej pomocy dydaktycznej mu udzielić.

Istotna jest umiejętność nawiązania z dzieckiem nici porozumienia, zaufania i współpracy. Korzystne jest:

- wprowadzenie jasnych zasad w kontaktach,

- wyjaśnienie dziecku jak należy się zachować w określonych nowych sytuacjach,

- wytłumaczenie jak sygnalizować swoje potrzeby,

- pozwolenie na zwracanie się do nauczyciela po imieniu, w formie zdrobniałej.

Przydatna jest wiedza na temat zainteresowań dziecka, aby podsunąć mu zajęcia, które wyzwolą w nim chęć uczenia się i nawiązywania kontaktów społecznych. Nauczyciel powinien mieć także świadomość różnicy w opanowaniu umiejętności przez dziecko, kiedy wykonuje zadania pod jego kierunkiem i poziomu tych umiejętności, gdy działa ono samodzielnie. Wszystkie te umiejętności nabywa się w trakcie praktyki pedagogicznej poprzez rozwiązywanie konkretnych, realnych problemów.