Dlaczego współpraca nauczyciela i ucznia jest tak ważna?

małe dzieciZwolennikiem modelu współpracy w kontaktach pomiędzy nauczycielem, wychowawcą a uczniem był m.in. H. R. Schaffer, który nazywał go modelem wzajemności. Model ten opiera się na założeniu, że sukces pedagogiczny można odnieść jedynie, kiedy w proces wychowawczy włączą się i nauczyciel, i dziecko. Ważne też, aby oboje angażowali się w podobnym stopniu. Zdaniem Schaffera kontakt obu stron to w głównej mierze współpraca i dialog, dzielenie się wspólną wiedzą i doświadczeniem, uczenie się od siebie. Różnice w poziomie kompetencji, nie tylko na korzyść nauczyciela, ale niekiedy także ucznia, tworzą atmosferę mobilizującą do podejmowania wyzwań.

Wysiłki zmierzające do wzbogacenia wiedzy czy poszerzenia umiejętności mogą być samodzielne lub wspólne, ale partner współpracy jest istotny ze względu na posiadanie odmiennego systemu wartości, doświadczeń życiowych, wiedzy i umiejętności. Nauczyciel powinien wykorzystać swe pedagogiczne wykształcenie w celu zbudowania przyjaznego środowiska społecznego. Pozytywne relacje przenoszą się wówczas na kontakty: nauczyciel – nauczyciel i uczeń – uczeń. Ważnym pojęciem, łączącym te interakcje, jest „wspólny system znaczeń”. Wspólny system znaczeń zostaje wypracowany w długotrwałym procesie poznawania swoich celów i ustalania kolejnych. Nie pokrywa się z poszczególnymi, prywatnymi celami osób, które uczestniczyły w procesie jego tworzenia, a dotyczy szeroko pojętego dobra dziecka.