Autyzm i zespół Aspergera – podobieństwa i różnice

Autyzm i zespół Aspergera są zaburzeniami rozwojowymi. Ich objawy są podobne, jednak różnią się w niektórych aspektach. Charakteryzują się trudnościami w nawiązywaniu interakcji z innymi ludźmi oraz ograniczonym repertuarem zachowań. Przyczyny obu zaburzeń nie są do końca znane. Najprawdopodobniej spowodowane są defektami neurologicznymi. Zaburzenia ze spektrum autyzmu mają złożony charakter, dlatego ich diagnoza nie należy do najłatwiejszych.

Czym charakteryzuje się zespół Aspergera?

Zespół Aspergera podobnie jak autyzm nie są chorobami, a zaburzeniami, których objawy można łagodzić dzięki odpowiednio dopasowanej psychoterapii. W obu zaburzeniach występują problemy z komunikacją międzyludzką, jednak w przypadku zespołu Aspergera są one mniej nasilone.
Zachowaniem, które może świadczyć o tym, że dziecko ma zespół Aspergera, jest silne zainteresowanie jedną tematyką.
W odróżnieniu od dzieci z autyzmem mowa rozwija się w sposób prawidłowy, jednak dzieci zespołem Aspergera mogą wypowiadać się w sposób nietypowy, np. poprzez niezwykły akcent czy intonację.

autyzm

Innymi zachowaniami, które mogą świadczyć o występowaniu zaburzenia, są zaburzenia uwagi, brak empatii, niezdarność, nadwrażliwość na hałas, fakturę, dotyk czy zapach.
W przypadku podejrzenia zaburzeń rozwojowych zapraszamy do gabinetu terapeutycznego w Mikołowie.

Jakie są cechy autyzmu?

Autyzm dzieli się na dwa rodzaje: autyzm dziecięcy i atypowy. Autyzm dziecięcy stwierdzany jest u dzieci przed trzecim rokiem życia. Autyzm atypowy rozpoznaje się u dzieci, u których objawy zaczęły występować dopiero po ukończeniu trzeciego roku życia i nie spełniają wszystkich typowych dla autyzmu kryteriów. Zespół Aspergera diagnozowany jest znacznie później, bo około 8 - 11 roku życia. Zdarza się, że zaburzenie to jest rozpoznawane dopiero u dorosłych. Objawy autyzmu dostrzegalne są nawet w wieku kilku miesięcy.
Autyzm u dzieci objawia się m.in. unikaniem kontaktu z otoczeniem, opóźnionym rozwojem mowy lub zaburzeniami mowy czy skupianiem się na swoim świecie.