Jak powinien wyglądać kontakt nauczyciela z dzieckiem?

Kooperacja ucznia i nauczyciela może mieć odmienny charakter. Działania wychowawcy mogą podlegać dwóm tendencjom:

  • impulsywnej, reaktywnej, kiedy nauczyciel reaguje na zachowania uczniów, działanie według schematu bodziec (zachowanie ucznia) – reakcja (zachowanie nauczyciela),
  • refleksyjnej, proaktywnej, kiedy nauczyciel odpowiada na intencje uczniów, uprzednio analizując sytuację, działanie według schematu: bodziec (zachowanie ucznia) – analiza, refleksja – reakcja (zachowanie nauczyciela). Im bardziej wielopoziomowa refleksja nauczyciela, ujmująca nie tylko oczywiste powiązania przyczynowo–skutkowe, tym lepiej dla całościowego wychowania dziecka. Kontakt nauczyciela z dzieckiem powinien mieć zatem formę współpracy i do tego powinny dążyć działania nauczyciela.

 

terapia zabawą

Jakie są najskuteczniejsze metody leczenia autyzmu u dzieci?

Autyzm nie jest chorobą, tylko zaburzeniem rozwoju mózgu. Z tego powodu niemożliwe jest wyleczenie go. Jednak szybkie zdiagnozowanie tego zaburzenia i rozpoczęcie odpowiedniej terapii daje szansę na złagodzenie problemów. Dostępne jest wiele metod leczenia autyzmu. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie odpowiednich zajęć do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. 

Czytaj więcej

autyzm ikona

Autyzm i zespół Aspergera – podobieństwa i różnice

Autyzm i zespół Aspergera są zaburzeniami rozwojowymi. Ich objawy są podobne, jednak różnią się w niektórych aspektach. Charakteryzują się trudnościami w nawiązywaniu interakcji z innymi ludźmi oraz ograniczonym repertuarem zachowań. Przyczyny obu zaburzeń nie są do końca znane. Najprawdopodobniej spowodowane są defektami neurologicznymi. Zaburzenia ze spektrum autyzmu mają złożony charakter, dlatego ich diagnoza nie należy do najłatwiejszych.

Czytaj więcej

autyzm

Jak rozpoznać pierwsze objawy autyzmu?

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju charakteryzującym się trudnościami w komunikacji z innymi ludźmi oraz specyficznymi zachowaniami. Jest diagnozowany zwykle w wieku ok. 3 lat, jednak pierwsze symptomy można zauważyć znacznie wcześniej. Zaburzenie u każdego dziecka ma inne objawy, występują też one z różnym nasileniem. Wczesne wykrycie autyzmu jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia dobranie działań wspierających dziecko w rozwoju społecznym.

Czytaj więcej

autyzm

Poznaj metody terapii dla dzieci z autyzmem

Nie ma jednej, uniwersalnej terapii przeznaczonej dla dzieci z autyzmem. Każde dziecko jest inne, więc sposób wspierania go musi być spersonalizowany. Z tego powodu terapia jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka. Jej celem jest pomoc dziecku w osiągnięciu jak największej samodzielności, nauka komunikowania się oraz rozpoznawania emocji.

Czytaj więcej

dziecko

Jak sobie poradzić ze złością u dziecka?

Choć złość jest naturalną reakcją emocjonalną pojawiającą się najczęściej w sytuacjach stresujących, kiedy dochodzi do nas, że nie chcemy trwać dalej w jakiejś sytuacji albo gdy nie dostajemy tego, czego chcemy, to jeżeli gwałtowne wybuchy złości są częste u dziecka, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty,

Czytaj więcej

logopeda z dzieckiem

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w skrócie WWR, to zajęcia, prowadzone od czasu wykrycia u dziecka niepełnosprawności do czasu jego pójścia do szkoły, mające na celu usprawnienie funkcjonowania dzieci, dotkniętych określonym deficytem. Uczęszczają na nie przede wszystkim dzieci ze stwierdzonym autyzmem, z problemami wzroku oraz słuchu, ale nie tylko. Sprawdź, co warto wiedzieć o WWR.

Czytaj więcej

małe dzieci

Dlaczego współpraca nauczyciela i ucznia jest tak ważna?

Zwolennikiem modelu współpracy w kontaktach pomiędzy nauczycielem, wychowawcą a uczniem był m.in. H. R. Schaffer, który nazywał go modelem wzajemności

 

Czytaj więcej

małe dzieci

Jak nauczyciel może wesprzeć dziecko o szczególnych potrzebach edukacyjnych?

Nauczyciel, który ma pod swoją opieką dziecko bądź dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych powinien przede wszystkim ostrożnie podejmować wszystkie decyzje i analizować ich skutki.

 

Czytaj więcej