Jak powinien wyglądać kontakt nauczyciela z dzieckiem?

Kooperacja ucznia i nauczyciela może mieć odmienny charakter. Działania wychowawcy mogą podlegać dwóm tendencjom:

  • impulsywnej, reaktywnej, kiedy nauczyciel reaguje na zachowania uczniów, działanie według schematu bodziec (zachowanie ucznia) – reakcja (zachowanie nauczyciela),
  • refleksyjnej, proaktywnej, kiedy nauczyciel odpowiada na intencje uczniów, uprzednio analizując sytuację, działanie według schematu: bodziec (zachowanie ucznia) – analiza, refleksja – reakcja (zachowanie nauczyciela). Im bardziej wielopoziomowa refleksja nauczyciela, ujmująca nie tylko oczywiste powiązania przyczynowo–skutkowe, tym lepiej dla całościowego wychowania dziecka. Kontakt nauczyciela z dzieckiem powinien mieć zatem formę współpracy i do tego powinny dążyć działania nauczyciela.

 

autyzm

Jak rozpoznać pierwsze objawy autyzmu?

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju charakteryzującym się trudnościami w komunikacji z innymi ludźmi oraz specyficznymi zachowaniami. Jest diagnozowany zwykle w wieku ok. 3 lat, jednak pierwsze symptomy można zauważyć znacznie wcześniej. Zaburzenie u każdego dziecka ma inne objawy, występują też one z różnym nasileniem. Wczesne wykrycie autyzmu jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia dobranie działań wspierających dziecko w rozwoju społecznym.

Czytaj więcej

autyzm

Poznaj metody terapii dla dzieci z autyzmem

Nie ma jednej, uniwersalnej terapii przeznaczonej dla dzieci z autyzmem. Każde dziecko jest inne, więc sposób wspierania go musi być spersonalizowany. Z tego powodu terapia jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka. Jej celem jest pomoc dziecku w osiągnięciu jak największej samodzielności, nauka komunikowania się oraz rozpoznawania emocji.

Czytaj więcej

dziecko

Jak sobie poradzić ze złością u dziecka?

Choć złość jest naturalną reakcją emocjonalną pojawiającą się najczęściej w sytuacjach stresujących, kiedy dochodzi do nas, że nie chcemy trwać dalej w jakiejś sytuacji albo gdy nie dostajemy tego, czego chcemy, to jeżeli gwałtowne wybuchy złości są częste u dziecka, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty,

Czytaj więcej

logopeda z dzieckiem

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w skrócie WWR, to zajęcia, prowadzone od czasu wykrycia u dziecka niepełnosprawności do czasu jego pójścia do szkoły, mające na celu usprawnienie funkcjonowania dzieci, dotkniętych określonym deficytem. Uczęszczają na nie przede wszystkim dzieci ze stwierdzonym autyzmem, z problemami wzroku oraz słuchu, ale nie tylko. Sprawdź, co warto wiedzieć o WWR.

Czytaj więcej

małe dzieci

Dlaczego współpraca nauczyciela i ucznia jest tak ważna?

Zwolennikiem modelu współpracy w kontaktach pomiędzy nauczycielem, wychowawcą a uczniem był m.in. H. R. Schaffer, który nazywał go modelem wzajemności

 

Czytaj więcej

małe dzieci

Jak nauczyciel może wesprzeć dziecko o szczególnych potrzebach edukacyjnych?

Nauczyciel, który ma pod swoją opieką dziecko bądź dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych powinien przede wszystkim ostrożnie podejmować wszystkie decyzje i analizować ich skutki.

 

Czytaj więcej